Du er her:

Varmepumper

Skift fra oliefyr til varmepumpe og spar penge

Vantinge EL kan hjælpe dig med at skifte fra oliefyr til en energibesparende varmepumpe.

(Se vidoen Skift fra oliefyr til varmepumpe og spar penge)

Sommerhus = luft til luft varmepumpe

Se hvorfor en luft til luft varmepumpe fra Vantinge EL er den helt rigtige løsning til dit sommerhus.

(Se vidoen om en luft til luft varmepumpe)

Spar penge med en luft til vand varmepumpe

Se hvordan vi sammen med TotalBanken kan lave en attraktiv løsning til dig.

(Se vidoen om en luft til vand varmepumpe, er den det rigtige for dig?)

Varmepumpe - med 5 års totalgaranti!

KMO Godkendt virksomhed

Vantinge EL ApS er godkendt køleteknisk virksomhed. Se mere her. Link-300x300.jpg

Hvad er en varmepumpe?køleskab.png

En varmpumpe er et varmeanlæg, der udnytter varmen i luften eller jorden til at opvarme boligen. Varmepumper bruger også el, men er langt mere miljøvenlige og billigere i drift end almindelig elvarme.

En varmepumpe bruger kun ca. en fjerdedel af den elektricitet, som en el-radiator bruger til at opvarme et hus.

I princippet kan varmepumper anvendes i alle typer huse. Anlægget er ca. på størrelse med et køleskab og kan f.eks. installeres i en kælder eller et bryggers. Ved luft-til-luft varmepumper er den største del af anlægget udendørs. Indvendigt er varme/blæse delen.

Generelt skal man have et velisoleret hus, hvis man anvender varmepumper, der sender varme ud i et vandbåret system  (luft til vand eller jord til vand-varmepumper).

Se vores bruchure om varmepumper her, og se eksempel på tilbagebetalingsberegning. download nyt.jpeg

Bedst i test af varmepumpe.

Teknologisk Institut har netop fortaget en test af Panasonics Aquarea luft-til-vand varmepumpe med All in One-modulet. Testresultatet er baseret på Panasonics T-CAP 9KW luft-til-vand varmepumpe, som er testet med en ydelse på 9,29 KW ved -10 grader. Systemet fik branchens højeste SCOP på 4,84.

Aquarea All in One tilhører den nye generation af Panasonic varmepumper til opvarmning, køling og varmt vand i hjemmet. Aquarea T-CAP er de eneste varmepumper på markedet, som ikke taber kapacitet ned til -15 grader, hvilket sikrer den bedst mulige årsvirkningsgrad. Varmepumperne er testet ved -27 graders udetemperatur for at sikre den mest effektive og stabile drift i det nordiske klima. Den effektive løsning er hurtig og nem for installatøren at montere, og systemet sikrer effektiv opvarmning af hjemmet og varmt brugsvand med store årlige energireduceringer.

All in One er en pladsbesparende løsning, som er perfekt at installere i bryggers på grund af det stilfulde design uden synlig rørtilføring. Udedelen kan nemt integreres i husets design ved hjælp af den enkle varmepumpeskjuler, som fås i tilkøb. Varmepumpen kan styres fra din mobiltelefon, tablet eller computer, hvor energiforbruget kan aflæses og tilpasses direkte.

Se mere her Link-300x300.jpg

(Se videoen om hvordan en varmepumpe virker)

Hvilke typer varmepumper findes der?

Der findes i princippet tre forskellige typer varmepumper:

 • Jord-til-vand.

 • Luft-til-vand.

 • Luft-til-luft.

Jord til vand varmepumpe

En jord til vand varmepumpe udnytter den varme, der er i jordens øverste lag.  Jordvarmen bliver ledt til varmepumpen gennem en lang væskefyldt slange, der er gravet ca. en meter ned i jorden. Selvom der kun er få graders forskel på temperaturen i slangen før og efter turen i jorden, er metoden så effektiv, at et jordvarmeanlæg uden problemer kan være husets eneste varmekilde - uanset årstid og boligstørrelse. Fra varmepumpen overføres jordvarmen via en varmeveksler til husets varmeinstallation. Varmen kan anvendes både til opvarmning af brugsvand og til rumopvarmning via radiatorer eller gulvvarme.

En jord til vand varmepumpe er lidt mere effektiv end de luftbaserede varmepumper (luft til vand og luft til luft), men anlægget koster også mere at etablere, fordi slangen skal graves ned i haven.

I stedet for jord kan der en sø anvendes. Her lægges slangerne ud på bunden af søen. Et sådan anlæg er noget billigere end jordvarmeanlægget. Også til søvarmeanlægget skal der søges om tilladelse.

 

Jordvarme.jpg

 Luft til vand varmepumpe

Hvis du ikke har plads til at grave jordslanger ned uden for din bolig, er en luft til vand varmepumpe et godt alternativ.

En luft til vand varmepumpe bruger den varme luft, der allerede er i et rum eller udendørs til at lave mere varme. Den fungerer ellers i princippet på samme måde som en jord til vand varmepumpe. Varmen udvindes blot fra luften i stedet for fra jorden.

 

Hvornår skal du overveje en luft til vand-varmepumpe?

Står du over for at skulle udskifte et gammelt oliefyr eller gasfyr, kan du overveje en luft til vand-varmepumpe, hvis du ikke har tilstrækkeligt haveareal til et jordvarmeanlæg. Du kan spare op imod halvdelen af din varmeudgift.

vi kan gøre det nemt.JPG

En luft til vand-varmepumpe kan ligesom et jordvarmeanlæg anvendes til både rumopvarmning og varmt brugsvand.

Den økonomiske fordel ved en luft til vand-varmepumpe er en smule mindre end ved et jordvarmeanlæg. Til gengæld kræver jordslangerne til et jordvarmeanlæg, at du har dobbelt så mange

kvadratmeter tilgængeligt haveareal som det boligareal, der skal opvarmes. Så hvis du ikke har have nok eller ikke ønsker din have gravet op, er luft til vand-varmepumpen et godt alternativ.

En luft til vand-varmepumpe er økonomisk særlig fordelagtig, hvis du har vandbåren gulvvarme på grund af den lave fremløbstemperatur.

Hvis du har fjernvarme, kan det i langt de fleste tilfælde ikke svare sig

at overveje en luft til vand-varmepumpe. Er der fjernvarme i området, vil der oftes være tilslutningspligt til fjernvarmen. Desuden kan fjernvarme vise sig at være billigere i drift.

Varmepumper kræver, at boligen er velisoleret. Fremløbstemperaturen på det vand, som skal opvarme boligen er ikke så høj som fx. gasfyr. Derfor skal huset være velisoleret for at man kan varme bygningen op. Man kan også ofte opleve, at radiatorerne skal udskiftes til større udgaver, som har et større areal til at afgive varme.

 

Varmepumpens kvalitet og effektivitet:

Varmepumper bliver kategoriseret efter deres COP-værdi (Coefficient Of Performance). COP er forholdet mellem den energi, som varmepumpen bliver tilført og afgiver. Jo højere en COP-værdi varmepumpen har, jo mere får du for pengene. Hvis COP-værdien angives til 4, vil du for hver kWh. el, du til-fører, få 4kW varmeenergi ud af varmepumpen. COP-værdien er dog ikke et aktuelt billede af hvor effektiv varmepumpen er, fordi dette tal er udarbejdet ud fra en specifik driftstilstand (standard). En varmepumpes effektivitet afhænger af, hvilke driftsbetingelser der er til stede for eksempel, om det er sommer eller vinter. Selv ved -15Ú leverer varmepumpen mere energi end den optager. Hvis det er muligt at få oplyst en SCOP-værdi på en given  varmepumpe, er dette et tal for hvor effektiv varmepumpen er over året med de temperaturudsving der er. SCOP-værdien er et gennemsnit af et antal COP-værdier målt mellem -10Ú til +15Ú. En varmepumpe som har en høj COP-værdi målt ved en given temperatur er derfor ikke ensbetydende med at den er bedst ved lave temperaturer, hvor der kræves mest af en varmepumpe.

Hvordan fungerer en luft til vand-varmepumpe?

En luft til vand-varmepumpe udnytter varmeenergien i luften, og den kan levere tilstrækkelig varme til din bolig året rundt, også når der er frostgrader i luften.

Varmepumpen sidder i en ca. 1 meter høj og bred boks (kan variere noget) placervp.JPGet uden for dit hus. En ventilator trækker udeluften forbi en varmeveksler. Her overføres varmen i luften til et kølemiddel, og ved hjælp af en kompressor i varmepumpen hæves trykket og derved temperaturen i kølemidlet.

Det er samme princip som i et køleskab, hvor varmen trækkes ud af luften inde i køleskabet og afgives på bagsiden.

Det opvarmede kølemiddel ledes via et rør ind til husets varmtvandsbeholder, hvor kølemidlet opvarmer vandet og derefter løber afkølet tilbage til varmepumpen, hvor det på ny opvarmes.

Inde i huset består anlægget som regel af en lille "indedel" med styreelektronik. Der findes varmepumpemodeller, hvor kompressoren er placeret i indedelen i stedet for i udedelen.

Varmepumpen skal have strøm for at fungere, men en luft til vand-varmepumpe leverer typisk ca. 3 kilowatt varmeenergi for hver kilowatt el, den forbruger. Derfor er varmepumpen økonomisk attraktiv.

I meget kolde perioder (under -15 grader), eller hvis flere af husets beboere bruger meget varmt vand samtidig, kan det knibe med at holde temperaturen oppe. Derfor vil man for at sikre varmt vand ved spidsbelastninger normalt have en elpatron monteret i varmtvandsbeholderen.

vp princip.JPG

 

Hvilke fordele er der ved en luft til vand-varmepumpe?

 • Reducerede varmeudgifter ved skifte fra olie eller naturgas.

 • Slut med at tænke på olietank og oliefyr.

 • Høj driftsikkerhed.

 • Nem betjening.

 • Ingen lugtgener i fyrrum.

 • Lav fremløbstemperatur, der er velegnet til vandbåren gulvvarme.

 • Man kan tage på ferie når det er frostvejr uden at frygte for anlægget.

 • Anlægget skal ikke renggøres som fx. et pillefyr.

Hvad koster en luft- til vand varmepumpe?

En luft til vand-varmepumpes samlede pris afhænger af varmepumpens effekt og installationens omfang men en varmepumpe incl alt ligger i prislejet imellem

83-125.000 kr.

 

En varmepumpe kan finaniseres med lån fra Ekspres Bank Se mere her Link-300x300.jpg

 

Hvor meget sparer du med en luft til vand-varmepumpe?

hus.pngI et mellemstort hus på 130 kvadratmeter med fire beboere ligger den årlige udgift for en luft til vand-varmepumpe på godt 12.000 kr. (el og service). Tilsvarende vil et nyt oliefyr koste knap 22.000 kr. årligt (fyringsolie og service).

Dette eksempel er udarbejdet af Teknologisk Institut for Energistyrelsen (Energispare

bolig.dk), og her er der en merinvestering på 55.000 kr. ved at købe en luft til vand-varmepumpe i stedet for et nyt oliefyr. Det betyder, at der vil gå seks år, før merinvesteringen er hentet hjem. Men varmepumpen holder typisk i ca. 15-20 år.

Jo større huset er, des mere sparer du med en luft til vand-varmepumpe, og jo hurtigere er merinvesteringen hentet hjem.

 

Tilbagebetalingstid

Da du sædvanligvis sparer meget på varmen ved at udskifte dit eksisterende varmeanlæg med en varmepumpe, kan du hurtigt tilbagebetale udgiften til at etablere anlægget. Tilbagebetalingstiden for luft til luft og luft til vand varmepumper er ca. 5 -7 år. Varmepumpen har en levetid på ca.15-20 år.

tilbagebetalingstid vp.JPG

 

Hvad kan man få i tilskud?

penge.jpg

Vi kan formidle tilskud fra Nature Energy. Vi følger Energistyrelsens retningslinjer på dette område, som bl.a. betyder at denne aftale om salt af energibesparelse skal være indgået inden der underskrives en kontrakt om levering af en varmepumpe. Vi afregner efter Energistyrelsens standardværdikatalog som kan hentes her. Link-300x300.jpg

Tilskudet ligger imellem 8.000 og 10.000 alt efter hvor gammel oliekedlen er. Det skal understreges at når energibesparelsen først en gang er solgt kan den ikke sælges igen. Der kan ydes tilskud til huse, der i BBR registeret er opgivet til en størrelse mellem 80 og 200 m2.

 

En god forretning

Når du vælger at installere en varmepumpe, får du et energibesparende, miljøvenligt og billigt alternativ til f.eks. almindelig elvarme, naturgas eller oliefyr. Du kan spare helt op til 58% på din årlige varmeregning
ved at skifte til en varmepumpe. Det giver en tilbagebetalingstid inden for 5 til 8 år. Herefter er det en ren overskudsforretning. Når boligen er registreret i Bygnings- og Boligregisteret ”BBR” som opvarmet med el, varmepumpe eller jordvarme, reduceres elafgiften automatisk med 51,7 øre for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år. Afgiftsnedsættelsen vil fremgå af din næste elregning.

Luft til luft varmepumpe

En luft til luft varmepumpe udnytter varmen i udeluften, varmepumpen fungerer i princippet som et omvendt køleskab. Den udnytter den naturlige varme, som findes i luften udenfor, og cirkulerer varmen rundt inde i huset. Den virker hele året.

En luft til luft varmepumpe kan med fordel kombineres med et udsugningsanlæg med en varmeveksler (varmegenvindingsanlæg). Anlægget genvinder varmen i den luft, der bliver suget ud af bolig

en og overføre den til indblæsningsluften. På den måde kan nye tætte huse blive luftet ud uden et særligt stort varmetab.

Nogen luft til luft varmepumper kan "vendes om", så de køler luften ned i stedet for at varme den op. På den måde kan de fungere som air-condition anlæg på en varm sommerdag.

Garanti

Vi yder som standard 5 års garanti, via vores partneraftale med Panasonic, på alle deres varmepumper. Garantien er en totalgaranti hvor vi står for udskiftningen af de defekte komponenter og garatien dækker materialer og arbejdsløn. Hertil kommer at Panasonic garantere levering af komponenter i 10 år. Det er en afgørende faktor at man også i år 8 kan få reservedele til anlægget hvis uheldet er ude, og man fx. køre ind i anlægget eller det på anden måde ødelægges. Dette er en ekstra tryghed for dig som kunde som du ikke skal betale ekstra for. Som standard leveres vores eltavler med transientbeskyttelse der sikre dit anlæg i tordenvejr. Det er din garanti for du ikke står uden varmeanlæg hvis lynet slår ned i installationen.

Inden udløb af de 5 år skal man rette henvendelse til os, så sørger vi for der tegnes en forlænget garanti, samt oplysning af pris for det konkrete anlæg. Garantien kan tegnes i op til 14 år.

Se mere og tillægsforsikringen på op til 14 år her i dokumentet download nyt.jpeg

Hvilken varmekilde skal man vælge?

Her er en guide til hvilken energikilde man bør vælge, eller om man fx. først skal efterisoler huset. download nyt.jpeg

Vi har udarbejdet et skema der kan bruges til sammenligning af flere tilbud hvor de vigtigste faktorer er listet op. Brug skemaet til at vælge rigtigt i junglen af varmepumpe anlæg. Vi står naturligvis til rådighed med hjælp til udfyldelse af skemaet. Download skemaet her. download nyt.jpeg

solar 1919.JPG

 

Se artikel fra Fyns Stiftstidende download nyt.jpeg

Hent den nyeste brochure fra panasonic.JPG om varmepumper. download nyt.jpeg

Kommer du uden for Fyn kan du finde en installatør her. Link-300x300.jpg

Varmepumper

Se billeder af de mange installationer vi har lavet. Vi er Panasonic Pro Partner på Fyn og kan tilbyde 5 års totalgaranti og op til 14 års garanti.

Energilån

Vi har valgt Ekspres Bank som samarbejdspartner bl.a. de er seriøse og har nogle af markedets nemmeste og billigste finansierings løsninger. Du kan fx. låne til et nyt varmeanlæg hvis det gamle er nedslidt, men vi låner også beløb ud til mindre projekter som fx. ny energirigtig LED belysning, RADON bekæmpelse og affugtning af din kælder med SolarVenti.

Vores historie

Læse mere om vores historie og det værdisæt vi arbejder efter i hverdagen.

Jeg vil gerne kontaktes af Vantinge EL
Navn
Telefon
Tidspunkt
Vantinge Teknik A/S · Nordskovvej 34 · 5750 Ringe · Telefon 6266 1451 · CVR-nr. 33 58 19 71 · Info@vteknik.dk