Boligforeninger


I boligforeninger udfører vi løbende service- og vedligeholdelsesarbejde, fx:

  • Udskiftning og reparation af dørtelefoner og dørtelefonanlæg.
  • Vedligeholdelse af udvendig belysning, fx over hoveddøre, i gårde og på sti- og fællesområder.
  • Vedligeholdelse af trappelys-installationer, dvs. udskiftning af gamle trappeautomater i takt med, at de brænder af.
  • Vi udskifter trappelysarmaturer og sørger for en komplet gennemgang af opgangen, når vi går derfra.
  • El-tjek ved indflytning og udflytning. Vi sender en skriftlig rapport til beboeren og til boligforeningen. Vi udbedrer evt. installationerne og sender en ny rapport.
  • Udskiftning af tavler.
  • Udskiftning og indbygning af HPFI-afbrydere.
  • Indførsel af nye hovedledninger til ejendommen og videre forgrening i resten af ejendommen.
  • Udskiftning af stigeledningerne op igennem lejlighederne.

Vi kan indgå en serviceaftale med din boligforening. I fællesskab finder vi ud af, hvad den skal indeholde: timepriser, udrykningstider samt materialepriser.

 

Vi køre ud og servicerer boligforeninger på hele Fyn, Midtfyn og Ringe området.


Proffessionel Døgnvagt 24/7/365

Vi er en del af en professionel vagtordning der betyder, at du med vores nummer ved hånden, altid kan komme i kontakt med en elektriker. Vi køre ud på hele Fyn, Midtfyn og Ringe området.

Referenceliste over nogle af vores kunder

Her kan du se flere af vores kunder, og klikke videre til deres hjemmesider.

Jeg vil gerne kontaktes af Vantinge EL
Navn
Telefon
Tidspunkt
Vantinge Teknik A/S · Nordskovvej 34 · 5750 Ringe · Telefon 6266 1451 · CVR-nr. 33 58 19 71 · Info@vteknik.dk